regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sportowego Bloga www.blog.marcincisowski.pl. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację Regulaminu.
2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu. Decydując się na umieszczenie komentarza do treści zawartych na Blogu, użytkownik automatycznie akceptuje zapisy regulaminu dotyczące komentowania Bloga.
3. Komentarz dodany przez użytkownika pojawi się na Blogu po akceptacji autora Bloga.
Odpowiedzialność za treść komentarzy zamieszczanych na Blogu ponosi wyłącznie użytkownik zamieszczający komentarz.
4. Autor bloga zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy:
– naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zasady moralne oraz prezentujących treści społecznie szkodliwe
– uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe
– obrażających autora bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby
– obrażających jakąkolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną
– zawierających treści pornograficzne lub zawierających odnośniki do treści pornograficznych
– będących spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści)
– pozbawionych logicznej treści i nie dotyczących tematu wpisu
– w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem)
– w sposób bezpośredni naruszających przepisy polskiego prawa
– zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów i materiałów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich
– stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne
– zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników
– zawierających odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody autora Bloga
– użytkowników z adresami e-mail, budzącymi wątpliwość co do ich prawdziwości (np. 5555@xyz.com)
5. Autor może nie zamieszczać treści łamiących Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich. Od decyzji Autora dotyczącej niezamieszczania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
6. W przypadku notorycznego naruszania Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez użytkownika, autorowi przysługuje prawo do: blokowania adresu IP użytkownika, nazwy lub adresu e-mail.
7. Zabrania się  kopiowania materiałów z Bloga bez zgody Autora Bloga.
8. Użytkownik może zamieszczać na Blogu w formie komentarzy treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów
9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich. Z momentem umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Autorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.
10. Autor zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie przyjmuje się termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie działającej pod adresem: www.blog.marcincisowski.pl